Na stiahnutie

Podklady k mojim konštrukciám a iné súbory

Tu zverejnené konštrukcie dávam k dispozícii pre ďalšie použitie. Keby ste s nimi mali nejaké problémy, môžte sa mi ozvať.

DXFbody dxfbody.tar.bz2 12 kB
EAGLE - moje knižnice eagle_kniznice.7z 43 kB
Laminátor na DPS laminator.7z 116 kB
Odsávanie - výkresy odsavanie.7z 179 kB
Optický otáčkomer otackomer.tar.bz2 96 kB
Osvitka na DPS osvitka.7z 404 kB
Predradník pre žiarivku predradnik.7z 75 kB
Programovateľný izbový termostat termostat.tar.bz2 303 kB
Prúdová sonda sonda.tar.bz2 199 kB
Spájkovačka spajkovacka.tar.bz2 246 kB
Triakový regulátor regulator.tar.bz2 66 kB
USBasp programátor usbasp.tar.bz2 128 kB
Zváračka zvaracka_sch.pdf 191 kB


Niekoľko užitočných programov


Scilab


Scilab je softvér na numerické výpočty poskytujúci výkonné výpočtové prostredie pre technické a vedecké použitie. Je to slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, je dostupný pre viaceré operačné systémy.
www.scilab.org


Moserial


Sériový terminál pre prostredie Gnome. Odoslané a prijaté dáta sú zobrazené v oddelených poliach, zobrazujú sa ako text (ASCII) alebo hex čísla. Je optimalizovaný pre ukladanie prenesených dát do súboru.
wiki.gnome.org/moserial


Inkscape


Vektorový grafický editor - použiteľný na vytváranie rôznej grafiky ako sú diagramy, ilustrácie, ikony, logá, webová grafika a mapy.
Ako základný formát súborov používa SVG, dokáže importovať a exportovať mnoho ďalších formátov, dokáže exportovať aj do rastrových formátov. Je to slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, je dostupný pre viaceré operačné systémy.
www.inkscape.org


PDFtk


Užitočný nástroj na bežné úpravy pdf súborov - rozdeľovanie a spájanie, otáčanie strán a mnoho iného.
www.pdftk.com