Program DXFbody

Program slúžiaci na vygenerovanie dxf súboru s bodmi, ktorých súradnice sú dodané v csv súbore. Dá sa použiť napríklad pri kreslení obrysov profilov.
profil_body

Raz som chcel nakresliť profil krídla, ktorého súradnice som mal v tabuľke, ale prepisovať toľko čísel ručne sa mi ani náhodou nechcelo. Tak som začal hľadať či nejaký program dokáže načítať súradnice bodov zo súboru (najlepšie csv), ale nenašiel som. Takže si taký program musím spraviť sám. S pomocou programu LibreCAD som začal skúmať obsah súboru vo formáte dxf a skúšal som meniť jeho obsah a pridávať ďalší. A podarilo sa.

Výsledkom je jednoduchý program, ktorému sa odovzdá súbor vo formáte csv, obsahujúci súradnice bodov, ktoré chcem mať v dxf súbore, program ich načíta a vytvorí dxf súbor. Následne je možné s vygenerovaným dxf súborom ľubovoľne manipulovať pomocou nejakého CAD programu. Napríklad v prípade kreslenia profilu cez tieto body preložím splajn.
Vygenerované body v dxf výkrese vyzerajú napr. takto:
profil_body

Použitie:

Program sa spúšťa s 2 povinnými argumentami a to názov zdrojového súboru a názov výstupného súboru, napr.:

dxfbody suradnice.csv suradnice.dxf

Vstupný súbor má 2 stĺpce, oddeľovač je implicitne nastavený na ',' (čiarka), v prvom stĺpci sú súradnice x, v druhom y. Oddeľovač desatinných miest je '.' (bodka). Príklad:

0.1,2.3

Oddeľovač stĺpcov je možné zmeniť použitím voľby -d, príklad:

dxfbody -d; suradnice.csv suradnice.dxf

Pomoc je možné zobraziť zadaním -h alebo --help.

Program len kopíruje text a vykonáva len základné kontroly, takže aké hlúposti sú vo vstupnom súbore, také sa dostanú do výstupného. Medzery, oddeľovače na konci riadka a prázdne riadky nie sú na závadu. Treba, aby znaky v zdrojovom súbore boli výhradne ASCII, ináč sa mi stávalo, že vygenerovaný súbor odmietol CAD program spracovať.
Na svoju činnosť potrebuje súbor „zaklad“ (v rovnakom adresári ako samotný program), ktorý slúži ako zdroj dát potrebných pre činnosť. Skúšal som ho s max 20000 bodmi, žiadny CAD proti vygenerovanému súboru neprotestoval.

Takto vyzerá obrys profilu nakreslený z vygenerovaného súboru:
profil

Program dávam k dispozícii vo forme zdrojového kódu spolu s Makefile-om, pre používateľov windows aj v binárnej podobe, ostatní ho hádam zvládnu zostaviť sami.
Súbory so súradnicami rôznych profilov možno nájsť napr. tu: UIUC Airfoil coordinates database alebo tu:Airfoil investigation database . Niekoľko profilov bolo zverejnených aj v RC Revue.